Social Icons

1

ارراوا کوليه نوسنتارا

SABDA RASULULLAH S.A.W Hadis riwayat Abdullah bin Masud ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada hasad (iri) yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang, yaitu terhadap orang yang Allah berikan harta, ia menghabiskannya dalam kebaikan dan terhadap orang yang Allah berikan ilmu, ia memutuskan dengan ilmu itu dan mengajarkannya kepada orang lain". (Shahih Muslim No.1352)
HAK CIPTA TIDAK TERPELIHARA. SILA DOWNLOAD DAN SEBARKAN SELUAS - LUASNYA UNTUK DAKWAH.
Nabi SAW bersabda:
: إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِه
"Sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan (mendapat pahala) sama seperti orang yang melakukannya".

JOM CARI KULIAH YANG TERSEMBUNYI

DARI KEGELAPAN MENCARI SINAR

Sabtu, 22 Julai 2017

AKHLAK MULIA


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - 40 Hadis Akhlak Mulia 05 [22.07.17]
Tajuk - Bersikap Lemah Lembut
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWWYtZU55VTZ0UmM/view?usp=sharing

OBAT HATI BAGI YANG LEMAS SEPERTI AKU ...


USTAZ AHMAD RIZAM GHAZALI

01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Asma Husna 46 [22.07.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qOTlQbXIwOFlWYkk/view?usp=sharing

Jumaat, 21 Julai 2017

MAKNA KALIMAH ZIKIR


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 19 [21.07.17]
Tajuk - Makna Kalimah Zikir 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUjl3VGpIczgzTDA/view?usp=sharing

Khamis, 20 Julai 2017

ILMU KALAM


USTAZ HAKIMI

01. Ustaz Hakimi - Kepentingan Mempelajari Ilmu Tauhid [20.07.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbV9TZm9sOGZmelE/view?usp=sharing

Rabu, 19 Julai 2017

TAFSIR NURUL IHSAN


 USTAZ MOHD ZAKI ZULKIFLI

01. Ustaz Mohd Zaki Zulkifli - Tafsir Nurul Ihsan 04 [19.07.17]
Tajuk - Surah  al-An`nam 04
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNHNTcDk3X0NWdzg/view?usp=sharing

Selasa, 18 Julai 2017

SIFAT YANG TERCELA - BERTENGKAR DAN CEMBURU


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 45 [18.07.17]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Bertengkar Dan Cemburu
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qa1lJY2NtVUJfOXc/view?usp=sharing


Isnin, 17 Julai 2017

ITIQAD


USTAZ AHMAD BUHORI

01. Ustaz Ahmad Buhori - Itiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah 56 [17.07.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbml5NWVSOXhXRjQ/view?usp=sharing

Ahad, 16 Julai 2017

MENUJU REDHA ALLAHUSTAZ AZMIL MUSTAPHA

01. Ustaz Azmil Mustapha - Menuju Redha Allah [22 Syawal 1438 h] 16.07.17
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUGdFd2d5X2lrcVE/view?usp=sharing

Jumaat, 14 Julai 2017

SYIRIK KECIL - AL-RIYAK


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Penawar Bagi Hati 52 [14.07.17]
Tajuk - Pada Menyatakan Riyak 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRmFMVVN4QVdub0E/view?usp=sharing


Khamis, 13 Julai 2017

BAHAYA SANTAU


USTAZ AHMAD BUHORI

01. Ustaz Ahmad Buhori - Kesempurnaan Rasulullah 36 [13.07.17]
Tajuk - Sifat Malu Nabi , Bekam , Santau Dan Gelaran Nabi
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qb19VdXhTYmhtZFE/view?usp=sharing

Rabu, 12 Julai 2017

HAQAIQ TASAWUF - OBAT HATI


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Haqaiq Tasawuf 68 [12.07.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qN2U2NUEyUGo0N1E/view?usp=sharing

Selasa, 11 Julai 2017

MUNYATUL MUSALLI


USTAZ SYAHRUL AKBAR

01. Ustaz Syahrul Akbar - Munyatul Musalli 12 [11.07.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdDI3RlFCMDRqN1U/view?usp=sharing

Isnin, 10 Julai 2017

DABEL HADER


DABEL HADER

01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Hukum Makmum Dan Imam [10.07.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdFp4S1VNVFZvQ2s/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Buhori - Munyatul Musalli 03 [10.07.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUWIwVTVEM0U1LTA/view?usp=sharing

Ahad, 9 Julai 2017

KEJADIAN ADAM


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Tafsir Nurul Ehsan 26 [25.05.17]
Tajuk - Al-Baqarah 18
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qc1dTT0djZGVTVjQ/view?usp=sharing

Jumaat, 7 Julai 2017

AWAS ZONE SELESA


USTAZ MD NOOR HUSIN

01. Ustaz Md Noor Husin - Tafsir Al-Hidayah 04 [07.07.17]
Tajuk - Pelihara Iman 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbWdubEE0WWFOQ28/view?usp=sharing

Khamis, 6 Julai 2017

SIFAT YANG TERCELA - BERKELAHI DAN RAGU-RAGU


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Pedoman Buat Ahli Suluk 44 [06.07.17]
Tajuk - Sifat Yang Tercela - Berkelahi Dan Ragu-Ragu
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbHdDdVpiVGpubGs/view?usp=sharing

Rabu, 5 Julai 2017

RIYADHUS SHALIHIN


USTAZ NURUL KHALIL ROSLI

01. Ustaz Nurul Khalil Rosli - Ruyadhus Shalihin 80 [05.07.17]
Tajuk - Berbakti Kepada Ibubapa Dan Keluarga 03
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVW11V2kzZm8zcE0/view?usp=sharing

Selasa, 4 Julai 2017

DALIL KEESAAN ALLAH


USTAZ ISMAIL ABAS

01. Ustaz Ismail Abas - Aqidah 03 [04.07.17]
Tajuk - Dalil Keesaan Allah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYk5kcDRSdzVqb28/view?usp=sharing

3 PLUS 1 - OLD N NEW


USTAZ ABDUL AZIZ AROF

01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 55 [03.04.17]
Tajuk - Perihal Sujud Sahwi 10
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qdTVkXzZjbDRtTkU/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Sabilal Muhtadin 56 [03.07.17]
Tajuk - Perihal Sujud Sahwi 11
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qeVlRV1hockRrdU0/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Umum 52 [08.04.17]
Tajuk - Hidayutus Salikin - Kebinasaan Lidah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qOWYwcVlrUklRcm8/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdul Aziz Arof - Hukum Makmum Dan Imam 21a [10.04.17]
Tajuk - Masbuk
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qX0VfMXFuOExiNFU/view?usp=sharing

Ahad, 2 Julai 2017

ALAMAT KEMATIAN


USTAZ NUR HAFIZI HUSIN

01. Ustaz Nur Hafizi Hafizi - Bidayatul Hidayah 43 [22.05.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYm9yaExsVXc1Wms/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Hafizi - Penawar Bagi Hati 05 [23.05.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qSmZVTjE3NjNmbDQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Hafizi - Haqaiq Tasawuf 67 [24.05.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qMzJTZG5pQkdicHc/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Hafizi - Umum 23 - Alamat Kematian [28.05.17]
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVHFNajU3bTZpakk/view?usp=sharing

Sabtu, 24 Jun 2017

KOLEKSI TAZKIRAH RAMADHAN 1438 H


KOLEKSI TAZKIRAH RAMADHAN 1438 H

01. Ustaz Azhar Yahya - Tazkirah Ramadhan 1438 h 01 [26.05.17]
Tajuk - Ayat Seruan 01
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qOU9yQVVFTmVBSHM/view?usp=sharing
01. Ustaz Azhar Yahya - Tazkirah Ramadhan 1438 h 02 [26.05.17]
Tajuk - Ayat Seruan 02
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qTm5OVjhENnJMSzg/view?usp=sharing
01. Ustaz Hasbullah Mohd Ridzwan - Ramadhan 1438 h 03 [27.05.17]
Tajuk - Bersegera Pada Perkara Kebaikan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYnFMQTRHMEFpRFk/view?usp=sharing
01.Ustaz Dr Ann Wan Seng - Ramadhan 1438 h 04 [28.05.17]
Tajuk - Sedekah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qLUtzbFp0WERHTFk/view?usp=sharing
01. Ustaz Moktar Senik - Ramadhan 1438 h 05 [29.05.17]
Tajuk - Total
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qYlVNWWtxVDlraWM/view?usp=sharing
01. Ustaz Ganti - Ramadhan 1438 h 06 [30.05.17]
Tajuk - Angin Ramadhan
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qT0xPZkVFd2o2VzQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Amin Khairul - Ramadhan 1438 h 07 [31.05.17]
Tajuk - Sweet 70
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qd0g4ME5PNWMzRm8/view?usp=sharing
01. Ustaz Nur Hafizi Husin - Ramadhan 1438 h 08 [01.06.17]
Tajuk - Berpaling
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qRlFqZkZkX1hpR2c/view?usp=sharing
01. Ustaz T.W ahidin Soekarno - Ramadhan 1438 h 09 [02.06.17]
Tajuk - Mencari Apa !!!
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZnl3aEwyd3NzWFE/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Husam - Ramadhan 1438 h 10 [03,06.17]
Tajuk - Pak Mauun
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qd3QwQ195ODNJaWM/view?usp=sharing
01. Ustaz Imran Malizi - Ramadhan 1438 h 11 [04.06.17]
Tajuk - Perbanyakkan Istifar
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qVVZzeXVNbExkUEE/view?usp=sharing
01. Ustaz Sallehuddin Nasir - Ramadhan 1438 h 12 [05.06.17]
Tajuk - Terpulang La Yop
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUzNfVWNLMFYtRkk/view?usp=sharing
 01. Ustaz Sharil Long - Ramadhan 1438 h 13 [06.06.17]
Tajuk - Janji Balasan Baek
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qY2NtaUlPMTlmLTg/view?usp=sharing
01. Ustaz Aliff Mahari - Ramadhan 1438 h 14 [07.06.17]
Tajuk - Taati Perintah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZkYzRG9WcjJoSWM/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Rizam Ghazali - Ramadhan 1438 h 15 [08.06.17]
Tajuk - Bulan Rahmat
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qalpoYUNQQmdNU0k/view?usp=sharing
01. Ustaz Zulkifli Ahmad - Ramadhan 1438 h 16 [11.06.17]
Tajuk - Istiqamah
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qNjZ3cDViVFRSVWc/view?usp=sharing
01. Ustaz Mat Nor - Ramadhan 1438 h 17 [12.06.17]
Tajuk - Waspada 4 Sifat
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qa2JiMkNHWHZ3V2c/view?usp=sharing
01. Ustaz Abdullah Khairi - Ramadhan 1438 h 18 [13.06.17]
Tajuk - Doa-Doa Mustajab Dalam Al-Quran
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qWGJ0MFo0bXliZDg/view?usp=sharing
01. Ustaz Idris Ahmad - Ramadhan 1438 h 19 [14.06.17]
Tajuk - Penghujung Dunia
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qS2dGRGw2RnprTlE/view?usp=sharing
01. Ustaz Yussaine Yahya - Ramadhan 1438 h 20 [15.06.17]
Tajuk - Syarat Cinta Nabi
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qZ2lfYS1SWW1KeUk/view?usp=sharing
01. Ustaz Ahmad Al-Hafiz - Ramadhan 1438 h  21 [17.06.17]
Tajuk - Pintu Taubat
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQlFRZ1RHSktHNGc/view?usp=sharing
01. Ustaz Mohd Nor Hamzah - Ramadhan 1438 h  22 [18.06.17]
Tajuk - Muasabah Diri
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUF82TWZuaUxNODQ/view?usp=sharing
01. Ustaz Norazli Musa - Ramadhan 1438 h 23 [19.06.17]
Tajuk - Syirik
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qeDFzaks5TG1EZzA/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Ramadhan 1438 h 24 [20.06.17]
Tajuk - Barakah Bumi Syam
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qbFVHQjh2NURfZGs/view?usp=sharing
01. Ustaz Sidek Noor - Ramadhan 1438 h 25 [21.06.17]
Tajuk - Back To Al-Quran
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qejdLLU1LUWNZTjg/view?usp=sharing
01. Ustaz Nazmi Abd Karim - Ramadhan 1438 h 26 [22.06.17]
Tajuk - Pesanan Raya
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qQ3hnRUh2dzNIY0E/view?usp=sharing
01. Ustaz Jamiluddin Murad - Ramadhan 1438 h 27 [23.06.17]
Tajuk - Kasih Sayang
https://drive.google.com/file/d/0BzcCAi5TcR1qUU9DbE1FVEFoQU0/view?usp=sharing
TERIMA KASIH SEMUA

TERIMA KASIH SEMUA

HANCUR ZIONIS YAHUDI

HANCUR ZIONIS YAHUDI